Fundacja

Nasza Fundacja podejmuje różnorodne działania służące wychowaniu
i edukacji młodzieży w duchu odpowiedzialności za naszą Ojczyznę, jak również również kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych wszystkich naszych Rodaków.

Włączamy się w działalność mającą na celu pomoc naszym Rodakom poza granicami kraju, w sposób szczególny tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

Ponadto angażujemy się w propagowanie sportu i turystyki oraz różnorodnych form rekreacji i ochronę środowiska naturalnego.

Jedną z naszych priorytetowych działalności jest wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez kynoterapię.

Nasze sekcje działają na terenie całego kraju.

Oto główne dane naszej Fundacji:

Fundacja „Drużyna Mieszka”

Al. Bohaterów Warszawy 118/8

70-367 Szczecin

Numer KRS: 0000633786

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą Fundację możesz złożyć dowolną ofiarę na rzecz naszej działalności

Numer konta bankowego:

45160014621837212020000001

Każdego 24. dnia miesiąca, przez przyczynę Maryi Wspomożenia Wiernych, sprawowana jest Msza święta w intencji wszystkich naszych Dobrodziejów.