O nas

Kim jesteśmy?

„A co się tyczy kraju Mesko, to jest on najrozgleglejszy z ich [tzn. słowiańskich] krajów

Obfituje on w żywność, mięso, miód, i rolę orną (…)

Ma on trzy tysiące pancernych podzielonych na oddziały,

a setka ich znaczy tyle, co dziesięć secin innych wojowników (…)”

Według relacji Ibrahima ibn Jakuba drużynę Mieszka I stanowili wojowie o niezwykłym potencjale militarnym, którzy utrzymywani przez księcia byli gwarantem bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego kształtującego się państwa polskiego. Musieli to być ludzie nie tylko waleczni, lecz także przewidujący i inteligentni,  skoro każdy z nich wart był tyle, co dziesięciu innych wojów. Ponad wszelką wątpliwość byli sprawnym narzędziem służącym realizacji dążeń księcia zmierzających do utworzenia silnego państwa. Cel ten w miarę upływającego czasu został osiągnięty. Polska i Polacy przetrwali ponad 1000 lat, ponieważ kolejne pokolenia Polaków wierzyły, że w swoim czasie stanowią elitarną „Drużynę Mieszka” i los Ojczyzny zależy właśnie od nich.  Dziś MY, NARÓD POLSKI stanowimy „Drużynę Mieszka” naszych czasów! Polacy to POTĘŻNY, DUMNY I MĄDRY NARÓD  o niezwykłym potencjale. Dziedzictwo dobra, któremu na imię Polska jest w naszych umysłach i sercach. Patriotyzm zaś przejawia się w czynach.

Celem Klubu Myśli Społeczno – Patriotycznej „Drużyna Mieszka” jest ukazywanie bogactwa dziedzictwa NARODU POLSKIEGO oraz wzbudzanie postaw patriotycznych szczególnie młodego pokolenia Polaków i wzmacnianie ich w każdym z naszych rodaków. Pragniemy także dzielić się w możliwie najbardziej wszechstronny sposób wiedzą, umiejętnościami i zdobytym doświadczeniem. Stąd też wynika interdyscyplinarny charakter „Drużyny Mieszka”.

Jako Polacy wszyscy jesteśmy „Drużynnikami Mieszka”, dlatego też zapraszamy

do współpracy każdego,  dla którego dobro Polaków i Polski jest wartością nadrzędną.

Inicjatorzy Klubu „Drużyna Mieszka”:
ks. dr Jacek Brakowski sdb, dr Karol Polejowski