Zespół Kynoterapeutów

beata-jagodzinskamgr Beata Nowicka – Jagodzińska – absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy kierunek: Pedagogika, specjalność: Nauczanie Początkowe; Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej; ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania plastyki i muzyki; olifrenopedagog; kynoterapeuta- specjalista; wykładowca             w Bydgoskiej Szkole Wyższej.

W swoim dorobku ma ukończone ponad 40 kursów doskonalących, w tym z zakresu technik informacyjnych i terapii behawioralnej. Uzyskała 12 nagród za swoją działalność edukacyjną, laureatka nagrody – Srebrny Medal Komisji   Edukacji Narodowej, egzaminator – ewidencja OKE-Poznań, szkoleniowiec psów metodami pozytywnymi. Uczestniczyła w Seminarium – Pozytywne metody wychowywania psów – Turid Rugaas;                    w Międzynarodowej Konferencji Kynologicznej pod patronatem Federacion Canina Internacional Perros de Pura Raza – Warszawa; w konferencji Trening doskonały-różnice w kształtowaniu zachowań psów określonych ras – Gdynia, a także w wielu innych konferencjach oraz szkoleniach poruszających temat psychologii, rozwoju, szkolenia i hodowli psów. Jest doświadczonym hodowca psów rasowych Cavalier King Charles Spaniel i Berneński Pies Pasterski; prowadzi specjalistyczną hodowlę, z której pozyskano wiele psów pracujących w kyno/dogoterapii na terenie całej Polski; egzaminator psów terapeutycznych. Ze swoimi psami pracuje w przedszkolach, szkołach i ośrodkach wychowawczych propagując standardy pracy, edukację i terapię z psem. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi.

magdalena-imianowska

mgr Magdalena Bandurska – absolwentka Wczesnej Edukacji z Terapią Pedagogiczną Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; logopeda; specjalista kynoterapii; ukończyła kursy specjalistyczne: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień), Metody Alternatywnej Komunikacji AAC (I i II stopień), terapia ręki  (I i II stopień). Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz logopeda w szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

anna-bronk

mgr Anna Gorzewska – Bronk – absolwentka Pedagogiki w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego; specjalista terapii pedagogicznej;  specjalista kynoterapii; instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwo; nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach, kynoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Wielspinie w Wągrowcu; doświadczony, wieloletni hodowca psów m. inn. Owczarek Kataloński Długowłosy i Seter Szkocki Gordon; włascicielka pensjonatu dla psów „Bronkolandia”.

Wersja 2

dr Jacek Brakowski sdb –nauczyciel dyplomowany; od 2000 r. pracuje jako katecheta, nauczyciel historii i wychowawca; specjalista kynoterapii; – szerszy biogram w zakładce „Drużynnicy Mieszka”.

 

anna-dubiniec

mgr Anna Dubiniec – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie specjalność zootechnika (1995); w roku 2015 ukończyła studia podyplomowe i uzyskała uprawnienia pedagogiczne w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy; w roku 2016 ukończyła studia odyplomowe “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych” również w KPSW w Bydgoszczy; ukończyła kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu kynoterapii: “Kynoterapia jako metoda wspomagająca terapię i edukację dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu” (2013), “Wspomaganie edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez zajęcia z psem”; „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne” (2014); kurs kwalifikacyjny Kynoterapii / Dogoterapii (NOE Adeptus Bydgoszcz 2014); “Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno – emocjonalny dziecka” (2015); “Pies terapeutyczny od szczeniaka do seniora” (konferencja – 2015); “Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem” (III stopniowy kurs doskonalący – IWRD w Gdańsku 2016); “Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” (szkolenie I i II stopień – 2016); “Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” (ProCentrum -2016)

barbara-dubiniec

Barbara Dubiniec – studentka  Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu filia w Gorzowie Wielkopolskim, kierunek fizjoterapia; wolontariuszka.