77. rocznicy uczczenia pamięci Polaków zamordowanych

Relacja z 77. rocznicy uczczenia pamięci Polaków zamordowanych na Starym Rynku w Bydgoszczy.

W piątek 9 września udaliśmy się na uroczystości 77 rocznicy uczczenia pamięci Polaków zamordowanych na pierwszej publicznej egzekucji w Bydgoszczy.

Na tej podniosłej uroczystości nasza młodzież pełniła reprezentacyjną rolę pocztów sztandarowych spośród fordońskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy i Zespołu Szkół nr 28 im. Andrzeja Szwalbego w Bydgoszczy.

Opiekę nad młodzieżą sprawował ks. dr Jacek Brakowski. Uroczystość rozpoczęła się mszą o godzinie 17:00 w Katedrze Bydgoskiej.

Po modlitwach w intencji zamordowanych Polaków i patriotycznym kazaniu księdza biskupa Jana Tyrawy, rozpoczął się pochód na Stary Rynek. Poprowadzili go żołnierze, za nimi ruszyły poczty sztandarowe z kilku bydgoskich szkół oraz harcerze z drużyny Rycerzy Maryi Wspomożycielki Wiernych.

Na placu Starego Rynku odbyła się następna i zarazem ostatnia część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i krótkich przemowach, pod pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej zostały złożone kwiaty w hołdzie ofiarom września 1939 roku.

Wydarzenie pozwoliło umocnić w nas przekonanie o potrzebie pamięci o wszystkich ofiarach hitlerowców podczas II wojny światowej i wartości patriotyzmu w dzisiejszych czasach.

Michał Nowak (LO nr 15 w Bydgoszczy)


Zobacz zdjęcia z wydarzenia.