Drużynnicy Mieszka


ks. dr Jacek Brakowski SDB

ks. dr Jacek Brakowski

Salezjanin, dr historii, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników szkolnych z historii.
Zajmuje się historią najnowszą, historią Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce, martyrologią duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej, historią Kościoła w PRL oraz naukami pomocniczymi historii.

Od 2000 r. pracuje jako katecheta, nauczyciel historii oraz wychowawca; nauczyciel dyplomowany; w 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie w Oświacie (Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie);

W 2008 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy); od 2015 r. specjalista kynoterapii certyfikowany w ramach Polskiego Towarzystwa Kynoterapii (praca z psem w edukacji i z osobami niepełnosprawnymi).

Członek towarzystw naukowych: ACSSA (Associazione Cultori Storia Salesiana) oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

 


dr hab. Karol Polejowski

Karol Polejowski

dr hab. historii, mediewista, specjalizujący się w badaniach nad ruchem krucjatowym wieków XI – XIII, historii obszaru Morza Śródziemnego i Francji.

Kolejne, stosunkowo nowe pole badawcze, to historia najnowsza, szczególne rodzinnych Kaszub. Autor dwóch monografii, i około 30 artykułów.

Aktywnie uczestniczy w międzynarodowym życiu naukowym, biorąc udział w konferencjach organizowanych przez wiodące ośrodki badawcze, zajmujące się historią średniowiecza, głównie historią Kościoła, wyprawami krzyżowymi i zakonami rycerskimi.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku.

 


dr Maria Otto

dr Maria Otto

Absolwentka Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, w 2010 roku na tym samym uniwersytecie obroniła doktorat dotyczący eposu rzymskiego poety Publiusza Papiniusza Stacjusza – Tebaidy.

Od 2009 roku zatrudniona w Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej w Dziale Zbiorów Specjalnych, Pracowni Starych Druków (obecnie na stanowisku kustosza). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Autorka publikacji dotyczących kultury umysłowej dawnego Gdańska (w tym: Książka przyrodniczo-medyczna w gdańskich księgozbiorach prywatnych między XV a XVIII wiekiem, w: Joachim Oelhaf i jego następcy, pod red. Adama Szarszewskiego i Bartłomieja Sieka, Gdańsk 2013, s. 103-109; W gdańskim ogrodzie muz. Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian. Idee, teksty, artefakty, redakcja Maria Otto, Jacek Pokrzywnicki, Pelplin 2015), historii druku (Motywy antyczne w sygnetach drukarskich XVI-XVIII wieku, Libri Gedanenses XXIX/XXX, s. 35-51), a także literatury starożytnego Rzymu i jej recepcji w wiekach późniejszych (między innymi Nekromancja i wyrocznia śmierci (oraculum mortis) w Bellum civile Lukana, w: Studia Classica Et Neolatina. Tom IX Na Przestrzeni Wieków; Maffeo Vegio i jego kontynuacja 'Eneidy’, Studia Classica Et Neolatina. Tom X Inter Textus. Między Tekstami).

Czynnie uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych (Intellectual Network in the Long 17th Century (30.06.-02.07.2013, Durham) – wystąpienie pt. Selection of Johannes Hevelius’ correspondence edited by the astronomer’s secretary Johann Erich Olhoff; The XXVI International Baltic Conference on the History of Science „Science as Profession” (20.08.-22.08.2014, Helsinki) – wystąpienie pt. Being Scientist. About two citizens of 17th century Gdańsk; 7. Erhard-Weigel-Kolloquium „Erhard Weigel (1625-1699) und seine Schüler“ (05.12.-06.12.2014, Getynga) – wystąpienie pt. Paul Pater and his „De Germaniae miraculo optimo, maximo, typis literarum, earumque differentiis, dissertatio“).

 


Grzegorz Łubczyk

Grzegorz Łubczyk

Dziennikarz–reporter, dokumentalista filmowy, absolwent polonistyki i dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni korespondent w Budapeszcie „Sztandaru Młodych”, „Życia Warszawy” i „Rzeczpospolitej”.

W latach 1997-2001 Ambasador RP na Węgrzech, a w latach 2002-2004 wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Od 2001 roku do dziś główny promotor postaci HENRYKA SŁAWIKA, opiekuna dziesiątek tysięcy polskich uchodźców wojennych na terytorium Węgier, największego polskiego „Sprawiedliwego”, zamordowanego w 1944 roku przez Niemców w obozie zagłady Mauthausen-Gusen. W 2008 współzałożył w Katowicach Stowarzyszenie HENRYK SŁAWIK – Pamięć i Dzieło, którego jest wiceprezesem. Autor pierwszej stałej ekspozycji muzealnej pn. „Henryk Sławik z Szerokiej” w Galerii Historii Miasta Jastrzębia – Zdroju (2014).

Znawca tematyki węgierskiej i relacji polsko – węgierskich podczas II wojny światowej. Autor 10 książek, głównie o tematyce węgierskiej, m.in. takich jak: „Węgierski czyściec” (1988), „Wielogłos węgierski” (1994), „Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku” (2003), „HENRYK SŁAWIK. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów” (2008), współautor (z Krystyną Łubczyk) trzech tomów dwujęzycznego (w j. polskim i j. węgierskim) albumu „PAMIĘĆ. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946 / EMLÉKEZÉS. Lengyel menekültek Magyarországon 1939-1946” (2009, 2012 i 2015).

Od 2004 roku realizuje również filmy dokumentalne o tematyce historycznej.

Ponadto Grzegorz Łubczyk: odznaczony został Krzyżem Średnim z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej, Honorowy Obywatel miasta Vámosmikola, Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój, laureat Nagrody Św. Władysława-Nagrody Polonii Węgierskiej, laureat Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie (2015).

FILMOGRAFIA Grzegorza Łubczyka:

1/ „HENRYK SŁAWIK. Polski Wallenberg” (TVP 2004), scenariusz i reżyseria: G.Łubczyk i M. Maldis, najlepszy film TVP Polonia w 2004 roku (KRYSZTAŁ TVP Polonia); 2/ „Pasterz z Kőbányi” (TVP Polonia 2005), scenariusz i reżyseria: G.Łubczyk i M. Maldis; 3/ „13 lat, 13 minut” (TVP Polonia 2006), scenariusz i współpraca reż.: G.Łubczyk; 4/ „Życie po życiu nr 5308” (TVP Polonia 2007), scenariusz i reżyseria: Grzegorz Łubczyk; 5/ „Anioły Karola Malczyka” (OTTO Agencja Producencka Lublin 2008), reżyseria G. Łubczyk, scenariusz: G.Łubczyk i ks. M. Józefowicz; 6/ „Węgierskie serce” (Religia.TV 2012), scenariusz i reżyseria: Grzegorz Łubczyk; 7/ „ŻYCIE NA KRAWĘDZI. Henryk Sławik-József Antall senior” (Fundacja DOBRE WIEŚCI 2014), scenariusz i reżyseria: Grzegorz Łubczyk.

 


Iwona Rosik

Iwona Rosik

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunku Informatyka Ekonomiczna. Od 1993 roku, wraz z mężem Dariuszem, prowadzi Agencję Reklamową Arte w Szczecinie.

Jest szczęśliwą mamą dwójki wspaniałych dzieci. Jedną z jej życiowych pasji jest sport.

Aktywnie angażuje się zarówno w przygotowanie, prowadzenie, jak i uczestniczenie w różnego rodzaju imprezach o charakterze rekreacyjno – sportowym. Jest aktywną zawodniczką pierwszoligowego klubu tenisa stołowego.

 


Jarosław Zagusta

Jarosław Zagusta

Harcerz, wieloletni pielgrzym oraz lektor Liturgicznej Służby Ołtarza.

Absolwent Wydziału Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; od 2006 roku na służbie w Wydziale Ruchu Drogowego Policji w Toruniu (Absolwent Szkoły Policji w Pile i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie).

Sspecjalista z zakresu ruchu drogowego (obecnie pełni służbę zarówno w Ogniwie Patrolowym Ruchu Drogowego, jak i Ogniwie Wypadkowym Ruchu Drogowego w Toruniu).

 


Janusz Brakowski

mgr inż. Janusz Brakowski

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Atlancie.

Od 1995 roku agent ubezpieczeniowy; w swojej karierze zawodowej piastował różne stanowiska od mistrza ds. eksploatacji, przez kierownika Biura Pracy, z-cę Głównego Energetyka, przedstawiciela handlowego Coca-Cola, dyrektora ds. sprzedaży czy dyrektora zakładu produkcyjnego, aby ostatecznie zająć się wyłącznie działalnością z zakresu ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych;

Był jednym z pierwszych sygnatariuszy Kodeksu Etyki Pośredników Ubezpieczeniowych w Polsce.

Ukończył szkolenia z zakresu ubezpieczeń i inwestycji, sprzedaży, prowadzenia szkoleń, w tym także dotyczących manipulacji; posiada uprawnienia specjalisty w zakresie wszystkich ubezpieczeń oraz sprzedaży funduszy inwestycyjnych; jest fachowcem z zakresu planowania sukcesji majątków firm oraz osób prywatnych, w tych zagadnieniach współpracuje z kancelariami prawniczymi zajmującymi się tymi zagadnieniami; aktualnie jest samodzielnym agentem ubezpieczeniowym i prowadzi własne biuro: obsługuje i doradza 745 klientom indywidualnym, prowadzi 71 ubezpieczeń grupowych oraz przeszło 100 rachunków TFI.

 


Sławomir Młodzikowski

Sławomir Młodzikowski

Bydgoszczanin, społecznik; historyk, absolwent Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2000).

Ukończył Podyplomowe Studium Dziennikarskie w Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2002); twórca Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Maryja – w latach 1999 – 2002 prowadził audycje dla młodzieży w tymże Radiu; w latach 2002-2006 sprawował mandat radnego Rady Miasta Bydgoszczy; absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (studia podyplomowe w zakresie Zasad wykorzystania funduszy unijnych).

Od 2008 roku zasiada w Radzie Programowej Radio PiK w Bydgoszczy; od czerwca 2012 prowadzi grupę osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych; od 2001 roku jest prezesem Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Bydgoszczy; twórca i pomysłodawca ruchu społecznego Konfederacja „Pro Publico Bono”; od początku działa w Stowarzyszeniu „Dziedzictwo Bydgoszczy”, które pielęgnuje pamięć o historii miasta Bydgoszczy; członek Zarządu Stowarzyszenia im. Św. Maksymiliana, które opiekuje się osobami specjalnej troski i ich rodzinami.

 


Wiesław Trzeciakowski

Wiesław Trzeciakowski

ur. 1950 r. w Bydgoszczy. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (filologia polska).

Pisarz, archiwista, tłumacz niemieckiej poezji i eseistyki artystycznej, krytyk literacki (literatura polska i niemiecka XIX i XX wieku).

Zajmuje się także naukowymi historycznymi badaniami dot. stosunków polsko-niemieckich i historii Bydgoszczy w latach 1939-1945. Autor i współautor 29 książek oraz autor kilkuset publikacji prasowych w znanych polskich czasopismach literackich i naukowych: m.in. Topos/Sopot, Odra/Wrocław, Dekada Literacka/Kraków, Teksty Drugie/ IBL PAN Warszawa, Kwartalnik Artystyczny/Bydgoszcz, Przegląd Artystyczno-Literacki/Toruń.

W 2012 roku (XII edycja) Wiesław Trzeciakowski otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu za książkę Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945 (1 wyd., 2011 r., 2 wydanie poszerz. 2012, 3 wydanie poszerz. 2013). W listopadzie 2015 roku ks. biskup Jan Tyrawa (ordynariusz Diecezji Bydgoskiej) wręczył W. Trzeciakowskiemu medal-statuetkę (w kategorii Twórca) za wkład w kulturę chrześcijańską za rok 2015.

 


Rafał Sierchuła

dr Rafał Sierchuła

Historyk; pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu.

Opublikował wiele prac dot. dziejów obozu narodowego, m.in. Brygada Świętokrzyska NSZ (współautorstwo z L. Żebrowskim), Poznań 1994; Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944-1947 (współautorstwo z L. Kulińską i M. Orłowskim), Warszawa 2001; Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów (redakcja naukowa), Warszawa 2010; „Wierni do Końca”. Studia i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” Męczenników II wojny światowej (redakcja naukowa wspólnie z J. Wąsowiczem), Poznań 2012 (wydanie w języku angielskim i włoskim); 2014; Historia człowieka myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948). Biografia polityczna, Warszawa 2013; Drezdeński szafot (redakcja naukowa), Poznań 2015.

 


Katarzyna Wandzińska

Katarzyna Wandzińska

Od 25 lat Bydgoszczanka, choć część serca, jak sama mówi, zostawiła w Borach Tucholskich, gdzie mieszkała do czasu rozpoczęcia studiów. Patrząc na rodzinne korzenie przodków również Kaszubianka.

Absolwenta Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność chemia środowiska. W 1995 r. ukończyła Studium Pedagogiczne uzyskując kwalifikacje pedagogiczne. Od 2000 roku pracuje w administracji i ciągle podnosi swoje kwalifikacje.

Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Podatkowego (2009 r.) oraz z zakresu Administracji Publicznej (2010 r.).

Od najmłodszych lat związana z harcerstwem i turystyką kolarską. Na dwóch kółkach pokonała m.in. trasę wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy Polski oraz od Pragi przez Wiedeń do Budapesztu. Za pokonane km otrzymała brązową, srebrną i złotą Kolarską Odznakę Turystyczną. Szczęśliwa mężatka i matka dwójki dzieci. Od kilku lat zajmuje się również genealogią więzi rodzinnych. Swoimi pasjami zaraża wszystkich wokół, od najbliższej rodzinny począwszy, a na znajomych skończywszy.

 


Grażyna Szabelska

Dr nauk hum. Grażyna Szabelska

Wykładowca akademicki i Radna Rady Miasta Bydgoszczy. Ukończyła Resocjalizację w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.

W 2006 roku obroniła doktorat na Wydziale Pedagogiki w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na temat „Szkolna prodiagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie”.

Zainteresowania naukowe – teoria wychowania, pedagogika rodziny, pedagogika społeczna.

Od 2014 Radna Rady Miasta Bydgoszczy – Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta. Od 10 lat wraz z mężem Pawłem Szabelskim uprawia sztukę walki szablą husarską. Współzałożyciel Stowarzyszenia Signum Polonicum w Bydgoszczy.

Zainteresowania i pasje: szermierka, teatr, sztuka, działalność społeczna i samorządowa.

 


Paweł Szabelski

Paweł Szabelski

mgr inż mechanik, ukończył ATR w Bydgoszczy, przedsiębiorca, współzałożyciel bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Signum Polonicum, od lat pasjonat i popularyzator polskiej sztuki walki szablą husarską.