Fundacja


Herb Mieszka

Nasza Fundacja podejmuje różnorodne działania służące wychowaniu i edukacji młodzieży w duchu odpowiedzialności za naszą Ojczyznę, jak również również kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych wszystkich naszych Rodaków.

Włączamy się w działalność mającą na celu pomoc naszym Rodakom poza granicami kraju, w sposób szczególny tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

Ponadto angażujemy się w propagowanie sportu i turystyki oraz różnorodnych form rekreacji i ochronę środowiska naturalnego.

Jedną z naszych priorytetowych działalności jest wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez kynoterapię.

Nasze sekcje działają na terenie całego kraju.


Motto Fundacji Drużyna Mieszka


Oto główne dane naszej Fundacji:

Fundacja „Drużyna Mieszka”
Al. Bohaterów Warszawy 118/8
70-367 Szczecin

Numer KRS: 0000633786


Jeżeli chcesz wesprzeć naszą Fundację możesz złożyć dowolną ofiarę na rzecz naszej działalności Numer konta bankowego:

45160014621837212020000001


Każdego 24. dnia miesiąca, przez przyczynę Maryi Wspomożenia Wiernych, sprawowana jest Msza święta w intencji wszystkich naszych Dobrodziejów.