Gra miejska w Słupsku

We wtorek 21 marca br. uczniowie Zespołu Szkół Społecznych Ponadgimnazjalnych w Słupsku wzięli udział w grze miejskiej zorganizowanej przez słupski oddział Fundacji „Drużyna Mieszka”.

Ta niezwykle ciekawa, a zarazem rozwijająca umiejętności uczniów zabawa została przygotowana i przeprowadzona przez mgr Aleksandrę Kowalską i mgr Annę Roszczewską. Uczniowie podzieleni na cztero – lub pięcioosobowe grupy zmagali się z różnymi zadaniami.

W czasie toku całej gry musieli wykazać się między innymi znajomością historii Polski i miasta, umiejętnościami dziennikarskimi, talentem plastycznym i poetyckim, a nawet sprawnym poruszaniem się wśród zbiorów bibliotecznych.

Kreatywność i szybkość grup zadziwiała nawet samych organizatorów. Zwycięska grupa rozwiązała wszystkie zadania w niespełna 3 godziny. Gra zakończyła się piknikiem na świeżym powietrzu ufundowanym przez Dyrekcję Szkoły.

Na zakończenie dwie drużyny, które zajęły I i II miejsce, udały się na konsumpcję swoich nagród do pizzerii. Gra spełniła swoje cele – zarówno edukacyjne, jak i rekreacyjne, a uczestnicy zapowiedzieli chęć uczestnictwa w kolejnych rozgrywkach.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji gry pragniemy złożyć:

  • Dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych Ponadgimnazjalnych w Słupsku
  • Pani Dorocie Wichowskiej
  • Pizzerii „Marina”
  • Księgarni „Ratuszowej”
  • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku
  • Pani Wioletcie Walukiewicz

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.