Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – ujęcie drugie

Drugą część Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przeżywaliśmy w Fordonie. O godz. 18.00, z okazji Środy Popielcowej, w kościele parafialnym pw. św. Marka została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny i pomordowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce.

Po mszy św. zainteresowani udali się do Collegium Salesianum.

„Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla walczących o niepodległość Polski z okupantem sowieckim i okazją do pielęgnowania patriotyzmu w narodzie polskim.

Pierwszego marca zostało zorganizowane spotkanie poświęcone pamięci Żołnierzy Niezłomnych w gmachu Collegium Salesianum. Konferencję rozpoczął ks. dr Jacek Brakowski SDB. Wprowadził on uczestników w tematykę związaną z walką o niepodległość Polski po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast prezentując w skrócie postać Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” i omawiając związaną z jego osobą problematykę podjętą w filmie „Historia Roja”, wskazał jak zawiłe i niezwykle trudne do ukazania oraz zrozumienia są losy Żołnierzy Niezłomnych.

Następnie dr Wojciech Jóźwiak przedstawił biogram Henryka Wieliczki ps. „Lufa”, który brał udział w antykomunistycznej walce żołnierzy AK V Brygady Wileńskiej. Po zapoznaniu się biogramem „Roja” przemówił dr hab. Karol Polejowski

omawiając rolę, jaką odegrali w walkach podjętych przez V Brygadę Wileńską Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka” i Zdzisław Badocha ps. „Żelazny”. Na zakończenie zabrał głos dyrektor Collegium Salesianum w Bydgoszczy ks. Krzysztof Nestoruk, który podsumował całe spotkanie podkreślając nadzwyczajną wagę pamięci o kombatantach, bohaterach Ojczyzny oraz dostrzegł potrzebę kształtowania patriotyzmu wśród Polaków, ponieważ „Naród nie znający swojej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”.

Michał Nowak (LO XV Bydgoszcz)


Zobacz zdjęcia z wydarzenia.