Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – ujęcie pierwsze

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczął się dla „Drużyny Mieszka” i delegacji uczniów Collegium Salesianum uczestnictwem w evencie, którego głównym organizatorem było środowisko Klubu Prawicy Bydgoskiej. Spotkanie odbyło się na Starym Rynku w Bydgoszczy. Od godziny 14.30 znamienite osobistości Bydgoszczy zaangażowały się w prezentowanie wybranych postaci Żołnierzy Niezłomnych.

Po prezentacji poszczególnych biogramów wznoszono okrzyk: „Cześć i chwała Bohaterom„!, co budziło zainteresowanie przechodniów, którzy choć na kilka minut zatrzymywali się, aby posłuchać o tych, którzy za wolną Polskę złożyli daninę własnego życia.

Odczytano biogramy: mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, ppłk. Antoniego Olechnowicza ps. „Podhorecki”, Haliny Żurawskiej ps. „Barbara”, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, mjr. Mariana Bernaciaka ps. Orlik”, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, ppor. Anatola Radziwonika ps. „Olech”, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, rtm. Witolda Pileckiego ps. „Witold”.

Wszystkie biogramy odczytywane były przez dwóch lektorów, którymi byli między innymi:

Ewa Reszkowska (lek. stomat.), Adam Zieliński (prezes Biura Podróży „Frater”), Michał Wyszomirski (syn żołnierza I Brygady Wileńskiej), dr Henryk Sapalski (Prezydent Bydgoszczy w l. 1995-1999), Bogdan Dzakoanowski (Radny Miasta Bydgoszczy), Barbara Wojciechowska (Prezes Stowarzyszenia „Idee Solidarności 1980-1981”), Katarzyna Burczyk (nauczycielka), dr Dariusz Fedorowicz, Edward Małachowski (były dyr. Szkół Kolejowych w Bydgoszczy), Ewa Kozanecka (posłanka na Sejm RP), prof. dr hab. nauk med. Roman Kotzbach, Sylwia Łuszpińska i Łukasz Janasiński (uczniowie Gimn. nr 25), Paeł Bokiej i dr Stefan Pastuszewski (radni Miasta Bydgoszczy), Krystyna Sawicka (działaczka NSZZ „Solidarność”), Albin Zieliński (organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej), ks. dr Jacek Brakowski (salezjanin, rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych z historii, prezes Fundacji „Drużyna Mieszka”) i Wiesław Trzeciakowski (poeta, literat, historyk i archiwista), Marek Gralik (Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty), Michał Krzemkowski (radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego), Tomasz Latos (poseł na Sejm RP) i Ryszard Ramlau (wicewojewoda Kujawsko – Pomorski).

Należy mieć nadzieję, że podjęta w bieżącym roku inicjatywa będzie kontynuowana w kolejnych latach i nabierać będzie coraz większego rozmachu, przez co budzić będzie zainteresowanie problematyką Żołnierzy Niezłomnych wśród kolejnych pokoleń Bydgoszczan.

 

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.