Odsłonięcie pamiątkowej tablicy Danuty Siedzikówny w Gdańsku

Nad ranem 20 lipca 1946 roku w mieszkaniu przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 7 w Gdańsku -Wrzeszczu została aresztowana sanitariuszka V Brygady Wileńskiej AK, Danuta Siedzikówna „Inka”. Po 70 latach na ścianie frontowej domu odsłonięto tablicę upamiętniającą „Inkę”. W imieniu „Drużyny Mieszka” pod tablicą wiązankę czerwonych róż złożył dr Karol Polejowski.

Inicjatorem przedsięwzięcia i fundatorem odsłonięcia tablicy była lokalna wspólnota i Spółdzielnia Rzemieślnicza Metalowo-Elektrotechniczna Elexmetal w Gdańsku, której dyrektor Marek Lustig poprowadził uroczystość. Krótkie przemówienie wygłosił Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon. Potem głos zabrał Piotr Szubarczyk, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Piotr Szubarczyk w niezwykle emocjonalnym wystąpieniu nakreślił okoliczności aresztowania „Inki” w mieszkaniu jej przyjaciółek z wileńskiej AK, sióstr Jadwigi i Haliny Mikołajewskich. Podkreślał patriotyczne wychowanie młodych dziewczyn, ich umiłowanie wolności oraz niezachwianą wiarę w wolną Polskę.

Dom przy ul. Wróblewskiego 7 w 1946 r. był jednym z lokali konspiracyjnych V Wileńskiej Brygady AK w Gdańsku i to do sióstr Mikołajewskich dotarł gryps, w którym Danusia napisała:

„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Obecnie w domu tym mieszka Barbara, córka jednej z sióstr Mikołajewskich.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała Agnieszka Mikołajewska, wnuczka jednej z sióstr, u których Inka spędziła ostatnią noc na wolności.Tablicę poświęcił ksiądz Jarosław Czepczyński z Parafii Wojskowo Cywilnej pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku.

Organizatorami wydarzenia byli:

Spółdzielnia Rzemieślnicza Metalowo-Elektrotechniczna Elexmetal w Gdańsku oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Karol Polejowski


Zobacz zdjęcia z uroczystości.