Operacja antypolska NKWD w latach 1937- 1938

Klub Prawicy Bydgoskiej Operacja antypolska NKWD w latach 1937- 1938.

Ostatnie przed wakacjami spotkanie Klubu Prawicy Bydgoskiej w dniu 19.VI.2017 otworzyła jego przewodnicząca Teresa Misiewicz, przedstawiając głównego specjalistę Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy – dr Katarzynę Maniewską.

Prelegentka podkreśliła, że antypolska operacja była jedną z zaplanowanych ludobójczych operacji na narodowości polskiej. Objęła wszystkich Polaków bez względu na przynależność klasowo-partyjną.

Aparat państwowo-partyjny wykreował Polaka na największego wroga socjalizmu. Policja zwalczała polskie szpiegostwo, Polską Organizację Wojskową. Zabijano fizycznie, duchowo i moralnie, posługując się niezwykłym okrucieństwem.

Masowo wysiedlano ludzi z terenów ich zamieszkania, wysyłano do gułagów, rozdzielano rodziny, skazywano na ciężką ponad siły pracę i bardzo ograniczone racje żywieniowe.

Polityka Stalina siała strach i niewyobrażalny terror. Ofiarami operacji antypolskiej były również dzieci, co jawi się jako szczególnie tragiczne. Eksterminacja zdziesiątkowała także polskie duchowieństwo katolickie, spośród 470 duchownych pozostało 10 kapłanów oraz 2 czynne kościoły w Moskwie i Leningradzie.

Deportowano 100 tys. Polaków. Skazano 139 835 osób, a 28 744 skazano na pobyt w łagrach. W okresie Wielkiej Czystki zginęło nie mniej niż 200 tys. Polaków.

Jak zaznaczyła dr Katarzyna Maniewska, operacja antypolska wymierzona w Polaków, której apogeum przypadało na lata 1937- 1938 wynikała z rozkazu Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa wydanego dnia 11 sierpnia 1937 roku. Rozkaz opatrzony numerem 00485 zawierał kilka stron, a jego uzasadnienie kilkadziesiąt stron. Głównym wykonawcą operacji polskiej był Izrail Leplewski – ludowy komisarz spraw wewnętrznych.

Jego działania możemy poznać na podstawie udostępnionych dokumentów z archiwów służb specjalnych: „Wielki Terror: operacja polska 1937-1938. Część pierwsza”, IPN, Warszawa- Kijów, 2010.

Każdy ze słuchaczy otrzymał wydruki raportów pracy operacyjnej I. Leplewskiego w celu zapoznania się z jej przebiegiem. Domagał się zwiększenia limitów aresztowań, wzmożenia działań operacyjnych wobec Polaków oraz ich dofinansowania. Przedstawiał nawet kosztorysy. Domagał się przedłużenia terminu realizacji operacji, by zakończyła się pełnym sukcesem. Najgorliwsi oprawcy otrzymywali medale i nagrody pieniężne.

Prelegentka dr Katarzyna Maniewska przedstawiła techniki prowadzenia śledztwa tj. zbieranie informacji dotyczących osób w trybie albumowym przez 10 dni. Wskazała na słowo synonim – techniki zabijania. Były to nieludzkie tortury, strzelanie w głowę, powolne okaleczanie, głodzenie, przesłuchania, psychiczne znęcanie się.

W świetle badań czołowych znawców i autorów pierwszych monografii naukowych prof. Mikołaja Iwanowa oraz socjologa dr Tomasza Sommera zbrodnie na Polakach w latach 1937- 1938 są klasyfikowane jako ludobójstwo.

Dzięki działalności naukowej historyków, pracowników współpracujących z Biurami Edukacji Narodowej mamy dostęp do wiedzy, której wcześniej nam nie udostępniono w szkole.

IPN spełnia swe zadania, informując o metodach, miejscach i sprawcach zbrodni popełnionych przeciwko narodowi polskiemu, przeciwdziałając rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską i naród polski.

Wykład dr Katarzyny Maniewskiej powiększył potencjał wiedzy słuchaczy KPB i z pewnością wzmocni postawy patriotyczne. Stanie się tak, jeśli zainteresujemy historią naszego kraju innych.

W imieniu wszystkich sluchaczy wykładu podziękowała Teresa Misiewicz życząc udanego urlopu.

Aby zobaczyć więcej zdjęć z wydarzenia, kliknij tutaj.