Pielgrzymka do Kalisza, Lądu i Lichenia

Wczesnym, niedzielnym rankiem 30 kwietnia 2017 r. „Drużyna Mieszka” pod przewodnictwem szefowej oddziału bydgoskiego Katarzyny Wandzińskiej oraz Teresy Misiewicz, przewodniczącej Klubu Prawicy Bydgoskiej wspólnie wyruszyli na pielgrzymkę szlakiem: Kalisz-Ląd-Licheń. Opiekę duchową nad uczestnikami sprawował ks. Jacek Brakowski sdb.

Wyjazd związany był z przypadającą na 29 kwietnia, 72 rocznicą wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego KL Dachau. Droga do Kalisza szybko minęła i po krótkim spacerze po Starówce udaliśmy się na Mszę św. w intencji księży, którzy zginęli oraz cudownie zostali ocaleni. Mszy św. przewodniczył kustosz Sanktuarium ks. dr Jacek Plota, a homilię wygłosił ks. dr Jacek Brakowski sdb.

Historię Bazyliki Kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu, jak również historię kultu św. Józefa i obrazu św. Rodziny przybliżył ks. dr Sławomir Kęszka. Według tradycji początki Sanktuarium św. Józefa sięgają 1670 roku. Wtedy to za przyczyną św. Józefa został uzdrowiony mieszkaniec wsi Szulec.

Jako wotum wdzięczności ufundował obraz św. Rodziny i umieścił go w Kaliskiej Kolegiacie w podarowanym przez siebie ołtarzu.

Do szczególnego rozwinięcia i znaczenia kultu św. Józefa przyczynił się fakt cudownego wyzwolenia księży z obozu w Dachau, którzy zawierzyli swój los i obozową gehennę 22 kwietnia 1945 r. podczas uroczystego nabożeństwa i nowenny ku Jego czci.

Ocaleni Księża za otrzymane Miłosierdzie Boże ufundowali przy Kaliskim Sanktuarium Św. Józefa „Kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności” oraz utworzyli muzeum i archiwum.

Odwiedziliśmy to smutne miejsce z ks. Sławomirem Kęszką .Ogromne wrażenie zrobiły na nas zgromadzone przedmioty, architektura kaplicy z wymowną symboliką – ołtarz oparty na koronie cierniowej, krzyż w ołtarzu z dłońmi wzniesionymi w górę, ławki-skrzynie przypominające obozowe baraki, znaczone pasiaki, różańce, dokumenty, zdjęcia.

Można było nabyć książki tj. „Okruchy obozowych wspomnień” ks. Leona Poprawy, jak i ks. Sławomira Kęszki „Eucharystia”.

Pielgrzymka do Lądu i Lichenia

Po obiedzie wyruszyliśmy do Lądu nad Wartą, gdzie znajduje się pocysterskie opactwo i Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Pięknie położony kościół i klasztor od 1921 roku są własnością salezjanów. Zostały one przebudowane w XVII i XVIII wieku.

Szczególną rangę mają: kapitularz z ok. 1360 r. przykryty gwiaździsto-trójdzielnym sklepieniem wspartym na dziesięciobocznym filarze oraz polichromie o tematyce sakralno-świeckiej z unikalną w skali kraju rozbudowaną sceną donacji zdobiące oratorium Jakuba.

Podziwu godny okazał się późnobarokowy kościół mający wysokiej klasy dekoracje malarskie i sztukatorskie oraz wyposażenie w postaci cennych ołtarzy barokowych, stali, czy prospektu organowego.

Przewodnik podkreślił, że zarówno dzieje klasztoru, jak i jego architektura stawiają opactwo w Lądzie n/Wartą w rzędzie najcenniejszych polskich zabytków. Cysterscy mnisi naznaczyli to miejsce modlitwą, pracą i patriotyzmem.

Pielgrzymka do Lichenia

 

Wzbogaceni wiedzą skierowaliśmy się do Lichenia, do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, gdzie pracują Księża Marianie. Dech w piersiach zaparło piękno budowli zwieńczonej złotą kopułą, jej wielkość i położenie pośrodku pól i jezior Pojezierza Poznańskiego.

Weszliśmy od strony starego kościoła, potem w stronę Golgoty, a następnie udaliśmy się do Bazyliki. Z powodu braku czasu był to krótki przystanek na pielgrzymkowym szlaku.

Z niedosytem poznania tego miejsca udaliśmy się do autokarów. Drogę powrotną umilał wspólny śpiew i przyjacielskie rozmowy. Była to cenna lekcja historii przede wszystkim dla młodzieży, jak i nas starszych.

Winni jesteśmy podtrzymywać pamięć o tych, którzy przeszli obozowe piekło, jak i o tych zatroskanych o polskie dziedzictwo narodowe, kulturowe, duchowe.

Jestem przekonana, że podróże kształcą i takie bezpośrednie poznawanie dziedzictwa narodowego wzbudza w młodym pokoleniu postawy patriotyczne, jak też wzmacnia je w każdym z nas.

Maria Kaszubska

Aby zobaczyć więcej zdjęć, kliknij tutaj.