Prelekcja o Rajdzie szwadronu „Żelaznego” w Sierakowicach

Jedną z misji Drużyny Mieszka jest popularyzacja wśród młodzieży, ale też i osób dojrzałych, mało znanych kart z naszej historii dalszej i bliższej. W ten nurt naszej działalności wpisuje się udział dra Karola Polejowskiego, pracownika Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku w obchodach 70. rocznicy zajęcia kaszubskich Sierakowic przez szwadron V Brygady Wileńskiej AK, pod dowództwem ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”.

Karol Polejowski wygłosił prelekcję o wydarzeniach z dnia 23 maja 1946 r. w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. Prelekcji towarzyszyła prezentacja elementów umundurowania i uzbrojenia charakterystycznego dla Żołnierzy Niezłomnych.

Po tej części uroczystości, odbył się uroczysty przemarsz pod pomnik Cudu nad Wisłą, gdzie złożono kwiaty w barwach biało-czerwonych. Organizatorem uroczystości był Krzysztof Andryskowski, dyrektor Gimnazjum i Tadeusz Kobiela, wójt Gminy Sierakowice.

Na uroczystości obecny był także przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Grzegorz Berendt.


Zobacz zdjęcia z wydarzenia.