Projekt programu „Niepodległa” w Czaplinku

Projekt programu „Niepodległa” w Czaplinku – „Drużyna Mieszka” angażuje się w przeprowadzenie tego patriotycznego wydarzenia.

PROGRAM NIEPODLEGŁA 2017

Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie z Gminą Czaplinek i Parafią pw. Świętej Trójcy przygotowała projekt do programu dotacyjnego „Niepodległa” ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program ten wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię.

Celem strategicznym programu jest zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych regionów kraju prowadzącymi do niepodległości oraz szerokie włączanie mieszkańców Polski w uczestniczenie w obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przygotowany projekt pn. „Festiwal Niepodległości” zakłada przeprowadzenie dwóch wykładów: „Dzieje Polski średniowiecznej, a dzieje regionu” oraz „Kościół katolicki na terenie Czaplinka”, wystawy fotograficznej pn. „Moja rodzina u początków polskiego Czaplinka”, warsztatów plastycznych i fotograficznych, konkursu i przeglądu poetyckiego i poezji śpiewanej, rekonstrukcji historycznej, trzech koncertów muzycznych.

Zostanie także wytyczony i oznakowany szlak historyczny oraz opracowana gra miejska.

Całkowity koszt projektu wynosi 59.000 zł, z czego 50.000 zł stanowi wnioskowana kwota dotacji.

O wszystkich działaniach przewidzianych w projekcie będziemy Państwa na bieżąco informować m.in. za pośrednictwem stron internetowych: www.czaplinek.pl, www.druzynamieszka.pl, www.gbpczaplinek.naszabiblioteka.com, www.czaplinek.salezjanie.pl, artykułów w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego, ogłoszeń parafialnych, plakatów i ulotek.

Katarzyna Getka, Sekretarz Gminy Czaplinek