Promocja książki „Inka (1928-1946) Pamięć i tożsamość”

Już przed godz. 17.30 do budynku B w kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki przybyli pierwsi zainteresowani spotkaniem z Autorem książki „Inka (1928-1946) Pamięć i tożsamość”, ks. Jarosławem Wąsowiczem SDB, salezjaninem, kierownikiem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, badaczem dziejów najnowszych Polski. Z czasem sala wypełniała się.

Organizatorzy, na czele z Jerzym Mickusiem (spiritus movens tego spotkania) oraz pozostałymi Kibicami Zawiszy Bydgoszcz, dołożyli wszelkich starań, aby wszystko odbyło się sprawnie, a samo wydarzenie miało także znamienitą oprawę.

Flagi państwowe przeplatały się z flagami w barwach klubowych Zawiszy Bydgoszcz, miejsce dla prowadzącego przygotowane na katedrze, a nieco na uboczu stolik, na którym obok najnowszej książki pojawiły się także inne wydawnictwa autorstwa lub współautorstwa zaproszonego Gościa.

Spotkanie rozpoczął od powitania ks. Jarosława Jerzy Mickuś, który wyraził radość, że udało się w tak krótkim po wydaniu książki czasie, zaprosić jej Autora na spotkanie promocyjne. Podkreślił także wkład i zaangażowanie ks. Jarosława w duszpasterstwo środowiska kibicowskiego, a w tym przyjaźnie nawiązane z Kibicami bydgoskiego Zawiszy.

Następnie głos zabrał dostojny Gość, który rozpoczął od zaprezentowania sylwetki błogosławionego wychowanka salezjańskiego Czesława Jóźwiaka. Wątek ten był dla wielu słuchaczy niezwykle ciekawy, gdyż młodzieniec ten urodził się i spędził swoje dziecięce lata w podbydgoskiej miejscowości Łażyn, która dziś już nie istnieje.

Ponadto ks. Wąsowicz w krótkim wywodzie wyjaśnił także, że obecny rok jest dedykowany pamięci tzw. Poznańskiej Piątki, czyli pięciu błogosławionych oratorian z Poznania, gdyż mija 75. rocznica ich męczeńskiej śmierci. Program całości obchodów zawiera się w projekcie o charakterze historyczno- religijnym „Młodzież na Piątkę”.

W dalszej części wystąpienia ks. Jarosław dokonał już omówienia i prezentacji książki dedykowanej sanitariuszce V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danucie Siedzikównie ps. „Inka”: zaprezentował Autorów, którzy napisali swoje teksty „od serca” i poświęcili pamięci tej młodej dziewczyny, która w imię miłości Ojczyzny i Boga nie wahała się poświęcić swojego życia.

Zachęcił także do stałej pracy nad upamiętnianiem Żołnierzy Niezłomnych oraz scalaniem środowisk patriotycznych, które muszą podjąć trud budowania właściwej polityki historycznej państwa i przyczynić się do podniesienia poziomu świadomości całego społeczeństwa. Gromkie brawa towarzyszyły zakończeniu wystąpienia zaproszonego Gościa.

Następnie w bardzo swobodnej, a zarazem przyjaznej atmosferze nastąpiły wypowiedzi i pytania uczestników spotkania. warto podkreślić, że wśród zgromadzonych pojawili się przedstawiciele między innymi: IPN dr Marek Szymaniak, dr Krzysztof Osiński, Fundacji i Klubu Myśli Społeczno – Patriotycznej „Drużyna Mieszka” o/Bydgoszcz wraz z dyrektorem oddziału p. Katarzyną Wandzińską oraz prezesem Fundacji ks. dr. Jackiem Brakowskim SDB, Klubu Prawicy Bydgoskiej, Radna Miasta z ramienia PiS dr Grażyna Szabelska oraz inni znamienici Goście.

Wszyscy jednak w całej pełni byli uczestnikami niezwykle poruszającego, budującego wspólne więzi patriotyzmu spotkania.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania można było nabyć także książkę i zdobyć dedykację Autora.

Szczególne podziękowania i gratulacje należą się przede wszystkim Kibicom Zawiszy Bydgoszcz, którzy zainicjowali i przeprowadzili to spotkanie.

Mamy nadzieję, że jeszcze nie jeden raz będziemy mogli uczestniczyć w tego rodzaju przedsięwzięciach.

(j.b.sdb)

Natomiast dzięki uprzejmości p. dr Grażyny Szabelskiej zapraszamy do „zerknięcia” na galerię ze zdjęciami ze spotkania.