Przygotowania do obchodów 100 – lecia Objawień Fatimskich

„Drużyna Mieszka” na spotkaniu Klubu Prawicy Bydgoskiej dot. Przygotowania do obchodów 100 – lecia Objawień Fatimskich.

100 – lecie Objawień Fatimskich

Kolejne spotkanie Klubu Prawicy Bydgoskiej w dniu 8 maja 2017 roku otworzyła jego przewodnicząca Teresa Misiewicz, która powitała wszystkich zebranych, w tym przedstawicieli Fundacji Drużyna Mieszka oraz przedstawiła prelegenta ks. Andrzeja Marmurowicza.

Nasz Gość przybliżył nam tematykę Objawień Fatimskich, ich uniwersalizm i znaczenie dla świata. Wspomniał o przygotowaniach do obchodów 100. Rocznicy Objawień Fatimskich poprzez rekolekcje w tym cudownym miejscu – Fatimie. Podkreślił, jak głęboko je przeżył bezpośrednio dotykając miejsca Objawień. Zaprosił na następne rekolekcje, które odbędą się w dniach od 15 do 21 listopada 2017 r.

W omawianą tematykę wprowadził nas film Małgorzaty Pabis „Fatima ujawnia swe tajemnice”. W 1916 roku do Hiacynty, Łucji i Franciszka zszedł Anioł Pokoju, aby przygotować ich na spotkanie z Matką Bożą. W Cova da Iria 13 maja 1917 roku Matka Boża ukazała się po raz pierwszy trójce pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie.

Jej postać była cała w bieli i biło od Niej niezwykłe światlo. Powiedziała, że jest z nieba i zapowiedziała, że dużo będą cierpiały za grzeszników. Matka Boża prosiła o codzienne odmawianie różańca, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny.

Podczas drugiego Objawienia dzieci widziały Niepokalane Serce przebite cierniami. Wtedy to Maryja prosiła o ustanowienie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca.

Objawiając się trzeci raz prosiła, aby dzieci ofiarowały się za grzeszników i wynagradzały za grzechy popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu.

Na kolejne spotkanie z Matką Bożą 13tego sierpnia dzieci już nie przyszły, ponieważ zostały uwięzione przez burmistrza. Dopiero 19tego sierpnia Maryja ukazała się Łucji i prosiła o więcej modlitwy i ofiary za grzeszników oraz zrobienie dwóch przenośnych ołtarzyków. Zebrane ofiary poleciła przeznaczyć na święto Matki Bożej Różańcowej, zaś resztę na budowę kaplicy w tym miejscu.

Piąte Objawienie przyciągnęło tysiące pielgrzymów. Pani Niebieska prosiła, aby wytrwałą modlitwą uprosiły koniec wojny. Zapowiedziała, że 13 października będzie z Nią Pan Jezus, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmel oraz św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, by pobłogosławić świat. Póżniej nastąpił cud wirującego słońca, widoczny daleko od Fatimy. Wojna się skończyła.

Film ukazuje też wizję piekła, gdy ludzie nie poprawią się. Z Fatimą powiązany jest upadek komunizmu w Polsce, a także obalenie muru berlińskiego.

Dzień 13 maja 1981 roku na zawsze związał Jana Pawła II z Matką Bożą Fatimską. Wówczas miał miejsce zamach na Jego życie, które zostało ocalone, dzięki cudownej interwencji Maryi. Jan Paweł II odkrył fatimską tajemnicę cierpienia i całą resztę życia uznał za cud Matki Bożej. Wszedł na drogę cierpienia jako ofiarę za grzechy całego świata.

Ks. Andrzej Marmurowicz przypomniał, że Matka Boża dwukrotnie prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, w roku 1917 i 1929 roku. Dokonał tego Jan Paweł II 25 marca 1984 roku w łączności ze wszystkimi biskupami świata.

Spełniając prośbę Matki Bożej ocalił świat przed wojną atomową. Bowiem 13 maja 1984 roku nastąpiła w Murmańsku wielka katastrofa, w której uległa zniszczeniu większość arsenału broni jądrowej. Nawrócenie Rosji uważał za jedyny sposób ocalenia świata od wojny i ateizmu.

Ks. Prelegent nawiązał do kultu Matki Bożej Fatimskiej w Polsce, jak i na świecie – 6 mln pielgrzymów rocznie odwiedza Fatimę.

Siedem lat po zakończeniu objawień siostra Łucja ujawniła treść II tajemnicy fatimskiej, w której prosiła o odprawianie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca: „Ci, którzy to uczynią będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą pokolenie miłości przezwyciężające zło”.

Ks. Andrzej Marmurowicz omówił warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca: spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca, komunia św., różaniec wynagradzający, piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami.

Zachęcił również do odwiedzenia strony internetowej Sekretariatu Fatimskiego podając jej adres mailowy: www.sekretariatfatimski.pl

Podkreślił wagę i rolę Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanym, które powstało w dowód wdzięczności górali za ocalenie Ojca Św. Jana Pawła II. To właśnie tam 6 czerwca 2017 roku naród polski odnowi Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

Duszpasterz polecił książkę pt „Wszystko o objawieniach z Fatimy”. Podkreślił fakt wciąż aktualnego orędzia fatimskiego mimo upływu stu lat. Maryja przychodzi jako Królowa Pokoju. Zwrócił uwagę na grzeszny świat, gdzie panuje cywilizacja śmierci w duszach ludzkich. Ateizm zniszczył człowieczeństwo, a różne ideologie powodują odejście od Boga i stąd błąd planowania życia ludzkiego.

Chrześcijanin wynagradza, pokutuje za grzechy innych ludzi, pości. Ks. Andrzej Marmurowicz zachęcał, abyśmy wzajemnie mobilizowali się i konkretnymi czynami odpowiadali na apel Maryji tak, aby poświęcono świat Jej Niepokalanemu Sercu. W

tedy cywilizacja miłości pokona zło. Na koniec Ks. Andrzej podkreślił moc codziennej Eucharystii.

Naszemu Gościowi podziękowaliśmy brawami i głos zabrała przewodnicząca Klubu Prawicy Bydgoskiej Teresa Misiewicz, która zaprosiła nas w imieniu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej 13 maja na obchody 100. Rocznicy Objawień Fatimskich na ul. Mostową.

 

ks. Andrzej Marmurowicz

Rozpoczną się one o godz.14.30 koncertem Orkiestry Dętej Kujawia z Koronowa.

Następnie o godz. 15.00 odmówiony zostanie różaniec, po którym uczestnicy otrzymają Pamiątkowe Pakiety Jubileuszowe.

Spotkanie zakończyliśmy odmówieniem dziesiątki różańca i błogosławieństwem udzielonym nam przez ks. Andrzeja Marmurowicza.

Maria Kaszubska

Aby zobaczyć więcej zdjęć z wydarzenia kliknij tutaj.