Regulamin Egzaminu Psa

REGULAMIN EGZAMINU PSA TERAPEUTYCZNEGO FUNDACJA „DRUŻYNA MIESZKA”

Warunki przystąpienia psa do egzaminu na psa terapeutycznego Fundacji „Drużyna Mieszka”:

 • Pies ma ukończone 12 m-cy życia.
 • Ma aktualne zaświadczenie o szczepieniach w tym przeciwko wściekliźnie oraz odrobaczeniu (do wglądu przed rozpoczęciem egzaminu)
 • Pies powinien być czysty, wypoczęty i być w dobrym stanie psychicznym i fizycznym.
 • Psy z dysfunkcjami lub chore są niedopuszczane do egzaminu.
 • Pies powinien mieć na sobie wygodną obrożę lub szelki. Niedopuszczalne jest używanie kolczatek czy obroży zaciskowych. Podczas egzaminu nie używamy również smyczy typu flexi i linek treningowych.
 • Do egzaminu nie mogą podchodzić psy ras obronnych, bojowych i stróżujących.
 • Przesłanie zgłoszenia do egzaminu mailowo lub pocztą (Załącznik 1)

Komisja egzaminacyjna

Komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Pilskiego Oddziału Fundacji „Drużyna Mieszka” , w której skład wchodzą: Egzaminator – kynoterapeuta, szkoleniowiec psów oraz 2 członków, doświadczonych kynoterapeutów, posiadających wiedzę teoretyczną nt. przebiegu egzaminu.

Legitymacja

Każdy pozytywnie zakończony egzamin skutkuje otrzymaniem legitymacji psa terapeutycznego, która jest ważna przez 12 miesięcy od daty zdania egzaminu.

Wykreślnie z listy psów terapeutycznych

Usunięcie z listy psów terapeutycznych następuje w wyniku:

w przypadku dokonania rażących zaniedbań dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas odbywających się zajęć kynoteraputycznych,
przejawiania zachowań dominujących oraz agresywnych przez psa w trakcie prowadzonych zajęć kynoteraputycznych,

złamania standardów Fundacji „Drużyny Mieszka”,

5. Warunki egzaminacyjne:

Każde ćwiczenie egzaminacyjne jest oceniane w sakli 0 pkt. – 2 pkt. w zależności od stopnia wykonania zadania przez psa.
Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać podczas egzaminu to 26 pkt.
Minimalna wymagana liczba punktów do zaliczenia egzaminu wynosi 19 pkt.
Komisja ma prawo przeprowadzić dodatkowe ćwiczenia, które mają na celu wyeliminowania ewentualnych oznak agresji u psa (tzw. test alternatywny).
Przewodnik ma obowiązek poinformowania komisję o cieczce suki. Suka w tym przypadku będzie oceniana pod koniec egzaminu.
Egzamin zostanie zakończony jeśli wystąpi

 • zachowanie agresywne przewodnika wobec psa
 •  zachowania dominacyjne, agresywne lub lękowe u psa
 • szczekanie bez komendy

Na obniżenie oceny w poszczególnych ćwiczeniach mogą wpływać m. in. następujące przypadki:

 • wpływanie na psa niedozwolonymi metodami,
 • załatwienie się psa w czasie ćwiczeń,
 • niechętne wykonywanie poleceń przez psa,
 • używanie podwójnych komend ( słownych i optycznych) jeśli nie jest to dozwolone w danym ćwiczeniu,
 • brak współpracy pomiędzy psem a przewodnikiem.

Każde ćwiczenie rozpoczyna się i kończy w pozycji wyjściowej (przewodnik dowolnie wybiera pozycję wyjściową).
Po zakończeniu pojedynczego ćwiczenia przewodnik może pochwalić psa. Pomiędzy ćwiczeniami pies powinien znajdować się pod kontrolą przewodnika. Poprawianie pozycji psa przed rozpoczęciem ćwiczenia nie jest karane odjęciem punktów.
Decyzją wiążącą i nie podlegającą j dyskusji jest decyzja Egzaminatora

Ćwiczenia do przygotowania na egzamin:

1. Reakcja na obcą osobę.

Pies przybiera pozycję wyjściową przy przewodniku. Egzaminator wita się entuzjastycznie z Przewodnikiem. Podają sobie rękę, poklepują się po ramieniu. (Pies nie powinien przejawiać zachowań nadmiernie emocjonalnych, agresywnych).

Reakcja na dotyk obcej osoby.

Pies przybiera pozycję wyjściową Egzaminator sprawdza reakcję psa na dotyk. Głaszcze, dotyka jego części ciała (m.in ogon, łapy).

Spacer na luźnej smyczy przy nodze po obwodzie koła.

Pies przybiera pozycję wyjściową przy przewodniku. Przewodnik spaceruje z psem po obwodzie koła. Przewodnik przed przystąpieniem do tego ćwiczenia powinien poinformować po której stronie ciała chodzi pies. (Pies nie może ciągnąć smyczy, zmieniać kierunku spaceru).

Spacer przy nodze bez smyczy po obwodzie koła.

Pies przybiera pozycję wyjściową przy przewodniku. Pies spaceruje przy nodze przewodnika. Przewodnik przed przystąpieniem do tego ćwiczenia powinien poinformować po której stronie ciała chodzi pies. (Pies nie może oddalać się od przewodnika, zmienić kierunku spaceru).

Spacer na smyczy w tłumie

Pies przybiera pozycję wyjściową przy przewodniku. Przewodnik spaceruje po wyznaczanym placu z psem na luźnej smyczy. Podczas spaceru mijają osoby z różnymi niepełnosprawnościami i jednostkami chorobowymi (np. osobę chodzącą o kulach, jeżdżącą na wózku inwalidzkim). (Pies podczas tego ćwiczenia nie może przejawiać zachowań lękowych lub agresywnych w stosunku do pozorantów. Pies nie może gryźć lub ciągnąć smyczy, zmieniać kierunku spaceru.)

Reakcja na komendy: „siad”, „waruj”, „zostań” i „do mnie”

Przewodnik wydaje komendę „siad”. Pies nie może zerwać komendy do momentu kiedy Egzaminator wyda zgodę na jej odwołanie.
Komenda „waruj” analogicznie do komendy „siad”. Dopuszcza się użycia dwóch komend np. „siad” a później „waruj”. Jeżeli pies jest nauczony przechodzenia z pozycji siedzącej do leżącej.
Pies przybiera pozycję wyjściową przy przewodniku. Przewodnik wydaję komendę „zostań” i oddala się od psa na odległość 10 kroków. Na znak Egzaminatora wydaje psu komendę „do mnie”. (Pies podczas wykonywania tego ćwiczenia nie może pójść za przewodnikiem bez przywołania „do mnie”) Błędem nie jest zmiana pozycji psa z siedzącej na leżącą.

UWAGA! Podane wyżej komendy mogą mieć inne brzmienie np. zamiast „waruj”- „leżeć”.

Zaprezentowanie dwóch umiejętności psa

Sztuczek lub umiejętności, które będą dodatkowym atutem podczas prowadzenia zajęć.

Reakcja na osobę leżącą lub siedzącą

Pies siedzi lub leży obok obcej osoby siedzącej lub leżącej.
Pies podejmuje pokarm od obcej osoby leżącej lub siedzącej.

(Pies nie powinien stresować się obecnością osoby siedzącej lub leżącej. Nie powinien uciekać, unikać kontaktu, odczuwać dyskomfortu, przejawiać zachowań agresywnych lub nadmiernie emocjonalnych)

Prezentacja 2 przykładowych zajęć (dydaktycznych i terapeutycznych)

Zaprezentowanie przykładowego ćwiczenia dydaktycznego i terapeutycznego z dodatkowym komentarzem wyjaśniającym celowość wybranego ćwiczenia.

(Pies nie powinien stresować się obecnością obcej osoby. Nie powinien uciekać, unikać kontaktu odczuwać dyskomfortu, przejawiać zachowań agresywnych lub nadmiernie emocjonalnych).

opr. mgr Magdalena i Marcin Bandurscy