Spotkanie Klubu Prawicy Bydgoskiej

Dnia 5 czerwca 2017 roku o godz. 19:00 Klub Prawicy Bydgoskiej, zorganizował spotkanie z przedstawicielem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, panem dr Andrzejem Boguckim, który w niezwykle barwny sposób przybliżył zebranym historię i ogromne znaczenie tej organizacji.

Ze względu na nieobecność Teresy Misiewicz, spotkanie rozpoczął i wprowadził przybyłych słuchaczy w temat ks. dr Jacek Brakowski, który przybył na spotkanie tradycyjnie wraz z przedstawicielami Fundacji „ Drużyna Mieszka”.

Wielu z uczestników spotkania w swojej wcześniejszej działalności, miało liczne epizody życiowe związane z tą wielką organizacją patriotyczną, której symbolem jest srebrny sokół. W 2017 r. obchodzimy 150-lecie sokolstwa polskiego.

Z tej okazji została wydana srebrna moneta 10-złotowa. „Sokół” powstał w Czechach w 1862 r., ponieważ Czesi walczyli wówczas również o swoją tożsamość narodową. Te idee sokolostwae zostały przeniesione do Poznania i podjęto próbę powołania organizacji.

Niestety polski „Sokół” został założony dopiero w 1867 r. we Lwowie przez inteligencję, dziennikarzy, patriotów, studentów i lekarzy.

Po dwudziestu latach zaczęły powstawać gniazda sokolskie na innych terenach.

W 1884 r. adwokat Maksymilian Gruszczyński zaczął zakładać gniazdo w Inowrocławiu. Dnia 10 października 1886 r. po licznych przeszkodach biurokratycznych dochodzi wreszcie do powołania polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bydgoszczy.

Dr Andrzej Bogucki zwrócił uwagę, że istotą „Sokoła” jest tradycyjnych wartości poprzez pracę organiczną – rozumianą w duchu pozytywistycznym. Oddziaływanie jest wielokierunkowe: teatr, film, sport, literatura i kształtowanie postaw patriotycznych. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zaczęło propagować różne dyscypliny sportu.

Oprócz gimnastyki i szermierki, była też piłka nożna. Organizacja ta posiada swoje zasady oraz kodeks 10 przykazań, a także wiele własnych materiałów o charakterze edukacyjnym. Wielu wybitnych Polaków takich jak H. Sienkiewicz, M. Konopnicka, I. Paderewski oraz papież Jan Paweł II było sokołami.

Również generał Józef Haller był sokołem i zaznaczył silny związek harcerstwa z sokolstwem. Tworzył polowe drużyny sokole. W 1912 r. odbył się wielki zlot pod Jego komendą.

Prelegent zwrócił uwagę, jak bardzo „Sokół” za patriotyzm doznał wielkiej krzywdy. W 1939 r. mordowano sokołów. Hitlerowcy, a potem komuniści rozstrzeliwali tych ludzi, inwigilowali i internowali. W 1948 r. rozwiązano oficjalnie TG „Sokół”. Jednak ludzie i tak cały czas działali w konspiracji przez 50 lat.

W końcowej części spotkania, uczestnicy zadawali pytania, dzielili się swoimi przeżyciami i refleksjami. Gromkie brawa dla dr Andrzeja Boguckiego zakończyły wieczorne spotkanie.

Beata Steckiewicz (Klub Prawicy Bydgoskiej)

Aby zobaczyć więcej zdjęć z wydarzenia, kliknij tutaj.