Spotkanie z Łukaszem Schreiberem

„Drużyna Mieszka” na spotkaniu Klubu Prawicy Bydgoskiej z Łukaszem Schreiberem.


24 kwietnia br. o godz. 19.00 w siedzibie Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego i Posła na Sejm RP Łukasza Schreibera odbyło się spotkanie członków i sympatyków Klubu Prawicy Bydgoskiej.

Spotkanie rozpoczął i był jego moderatorem ks. dr Jacek Brakowski SDB, który przedstawił bieżące informacje dotyczące wspólnych działań Klubu Prawicy Bydgoskiej oraz Fundacji Drużyna Mieszka, jak również wprowadził przybyłych w tematykę i powitał gościa spotkania Posła na Sejm RP Pana Łukasza Schreibera.

 

Spotkanie z Łukaszem Schreiberem

 

Tematem spotkania było przedstawienie działalność poselskiej „Pro publico bono”. W spotkaniu uczestniczyła tak duża ilość osób, że nie dla wszystkich wystarczyło miejsc siedzących. Pan Poseł w pierwszej części swego wystąpienia przedstawił zaangażowanie posłów naszego regionu w sprawy lokalne.

Mówił o łączącej ich idei, uczciwości i przekonaniu o słuszności podejmowanych działań. Przedstawił swoją pracę w trzech komisjach sejmowych i omówił zadania jakie zostały mu powierzone przez Prawo i Sprawiedliwość w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Przypomniał reformy wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim okresie oraz przedstawił dane statystyczne odnośnie działań na rzecz dzieci, rodzin i pracowników.

Drugą część swego wystąpienia Pan Poseł poświęcił gospodarce i ta część wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników spotkania. Przedstawił w skrócie zastany stan gospodarki i podjęte inicjatywy w celu pobudzenia gospodarki zawarte w „Konstytucji dla biznesu”.

 

Spotkaniez Łukaszem Schreiberem

Kolejno omówił: działania korzystne dla właścicieli małych firm, rozliczenia ryczałtowe i korzyści płynące z uszczelnienia podatku VAT. Wspomniał o optymistycznych wartościach współczynników finansowych i giełdowych, opinii agencji S&P Global Ratings, która potwierdziła rating Polski na poziomie „BBB+”.

Mówił o innowacyjnych działaniach Wicepremiera Mateusza Morawieckiego i Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, a także o zaangażowaniu świata nauki i młodych uczonych w te prace.

Ich pomysły znalazły już oddźwięk w przemyśle, co zaowocowało udziałem w posiedzeniach światowych organizacji gospodarczych – pierwszy raz byliśmy obecni na gospodarczo – finansowym szczycie państw G20 oraz współorganizowaniem Międzynarodowych Targów Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle Hannover Messe 2017.

Ta część wystąpienia Pana Posła Łukasza Schreibera wywołała wiele szczegółowych pytań ze strony uczestników spotkania, jak również zwrócono uwagę na fakt, że społeczeństwo o dobrych wynikach w gospodarce nie jest dostatecznie informowane. W programach informacyjnych podawane są sprawy mało istotne, a wskaźniki gospodarcze, sukcesy produkcyjne, czy umowy gospodarcze pomijane.

Uczestnicy spotkania zasugerowali konieczność poprawy przekazu medialnego w informowaniu o osiągnięciach technologicznych, produkcyjnych i finansowych.

Na koniec Pan Poseł Łukasz Schreiber przedstawił tematy związane z wyborami samorządowymi. Mówił o powierzonych mu zadaniach i o sposobach ich rozwiązania. Prosił również uczestników o szerokie zaangażowanie w swoich środowiskach lokalnych

Spotkanie zakończyło się ok. godz. 21.00 gromki brawami i podziękowaniami za przybliżenie pracy poselskiej „Pro publico bono”.

Maria Radomska

 

Aby zobaczyć więcej zdjęć z wydarzenia kliknij tutaj.