Spotkanie z Mariuszem Skoczkiem

Spotkanie z Mariuszem Skoczkiem w Klubie Prawicy Bydgoskiej.

O godz. 19.00 20 lutego 2017 roku, w siedzibie europosła Kosmy Złotowskiego przy ul. Wełniany Rynek 11/7 w Bydgoszczy, rozpoczęło się spotkanie Klubu Prawicy Bydgoskiej, w ramach którego swój wykład wygłosił Mariusz Skoczek.

Tradycyjnie na początku spotkania głos zabrała Teresa Misiewicz, która jako spiritus movens Klubu podała najważniejsze bieżące informacje, wprowadziła przybyłych w tematykę i powitała dostojnego Gościa. Mariusz Skoczek, politolog i publicysta zaprezentował słuchaczom temat „Tajniki geopolityki – od Międzymorza po Regiony”.

Prelegent w niezwykle interesujący sposób wprowadził zebranych w świat geopolityki, którą ukazał jako dyscyplinę z pogranicza polityki, historii, ekonomii i wojskowości.

Następnie wskazał na głównych twórców tej dyscypliny wiedzy, która w sposób komplementarny podejmuje się opisania przemian politycznych na świecie. Mówca przedstawił także główne koncepcje wymienionych przez siebie badaczy.

W kolejnej odsłonie wykładu zarysował ideę „Międzymorza” jako koncepcję, która zaistniała w historii regionu Europy środkowo – wschodniej, a także jej poszczególne mutacje w poszczególnych okresach XX wieku.

Ostatecznie Mariusz Skoczek podjął także próbę przedstawienia obecnych tendencji geopolitycznych i ich ewentualnych konsekwencji, które mogą zaważyć na przyszłości świata. W szczególnie interesujący sposób zaprezentowana została konkurencja współczesnych mocarstw (USA i Chin) o hegemonię gospodarczą i polityczną.

Ta część wykładu wzbudziła największe zainteresowanie, czego dowodem były pytania formułowane przez uczestników spotkania po zakończeniu wykładu. Niestety na wszystkie pytania nie udało się odpowiedzieć ze względu na szybko upływający czas. W związku z czym Teresa Misiewicz dziękując Gościowi za wystąpienie wyraziła nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie związane z wciąż żywymi problemami związanymi z przemianami politycznymi współczesnego świata.

Wypada jeszcze raz podziękować Wykładowcy za pracę nad przygotowaniem wystąpienia i poświęcony czas oraz zaprosić do realizacji kolejnej odsłony geopolitycznych tajemnic.


Zobacz zdjęcia z wydarzenia.