Spotkanie z poezją Wiesława Trzeciakowskiego

Wielki sukces poruszającego spotkania z poezją Wiesława Trzeciakowskiego oraz koncertu kolęd w wykonaniu zespołów Bella Voce i Sal Canto.

Poniedziałkowy wieczór 23 stycznia upłynął pod znakiem dziękczynienia Wcielonemu Słowu, Jezusowi Chrystusowi, za Jego wkroczenie w historię świata, a przez to w historię życia każdego z nas. O godz. 19.00 w kaplicy szkolnej Collegium Salesianum w Bydgoszczy zgromadzili się zaproszeni goście: rodzice i dziadkowie uczniów szkoły, parafianie, jak również stali uczestnicy spotkań „Drużyny Mieszka”.


Kaplica wypełniła się prawie do ostatniego miejsca. „Pokłon Bożej Dziecinie” krótko zainicjował ks. Jacek Brakowski, który powitał wszystkich przybyłych i przedstawił artystów.

Niepowtarzalną, niezwykle poruszającą atmosferę tego spotkania stworzyli wspólnie dzieci i młodzież z zespołów „Sal-Canto” i „Bella Voce” z Collegium Salesianum w Bydgoszczy pod dyrekcją Barbary Dziedzic oraz gość specjalny spotkania Wiesław Trzeciakowski, uznany bydgoski artysta – poeta, językoznawca i historyk.

Wykonywane przez zespoły kolędy, w których śpiew z radością włączali się często wszyscy uczestnicy spotkania, przeplatały się z przepięknymi recytacjami utworów poetyckich w wykonaniu ich Autora.

Dzielił się on również ze słuchaczami swoimi osobistymi doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi życia wiarą, a często także wskazywał na okoliczności powstawania tworzonych przez siebie dzieł, które z całą pewnością można nazwać opatrznościowymi, Bożymi natchnieniami.

Ten niezwykle osobisty przekaz poruszał do głębi uczestników spotkania. Wszystkie utwory muzyczne i poetyckie nagradzane były gromkimi brawami, a po ostanich rozległy się oklaski wskazujące na „bis”.

Wspólnie spędzony czas podsumował dyrektor Collegium Salesianum ks. Krzysztof Nestoruk, który podziękował przybyłym gościom i organizatorom. Po zakończeniu oficjalnej częsci spotkania jeszcze długo toczyły się rozmowy i dzielenie się wrażeniami.

Niektórzy zaś słuchacze mieli szczęście zaopatrzyć się w ostatni tomik poezji Wiesława Trzeciakowskiego „Religioso” i zdobyć od twórcy autograf czy wpis z imienną dedykacją.

Spotkanie „Pokłon Bożej Dziecinie” było pięknym artystycznym zwieńczeniem okresu Bożego Narodzenia. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w najbardziej znaczący sposób przyczynili się do przygotowania.

W pierwszej kolejności podziękowania należą się naszym Artystom: Wiesławowi Trzeciakowskiemu oraz zespołom „Sal-Canto” i „Bella Voce”, które prowadzi z niezwykłą charyzmą nasza muzyk Barbara Dziedzic.

Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy także wobec wszystkich, którzy zadbali o sferę organizacyjną spotkania: Magdalenie Topolskiej (która występowała również w „Bella Voce”), Marcinowi Olszewskiemu, Mateuszowi Knapińskiemu, Michałowi Olszewskiemu, a także naszemu stałemu fotografowi Konradowi Walczakowi.

Niech Boże Dziecię wszystkim błogosławi!!!


Zobacz zdjęcia z wydarzenia.