Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

„Drużyna Mieszka” na spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży 27.03.2017 r.

W poniedziałek 27 marca przedstawiciele „Drużyny Mieszka” udali się do Chodzieży, aby tam uczestniczyć w jednym z cyklicznych spotkań działającego prężnie w tym mieście Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

O godz. 18.00, w jednej z sal zaadoptowanych w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 1, przybyli na spotkanie członkowie UTW zostali przywitani przez panią Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży Jadwigę Należytą, która krótko wprowadziła słuchaczy w tematykę spotkania.

Pierwszym punktem programu była wspaniale przygotowana i zaprezentowana inscenizacja zatytułowana „My, uczniowie z Emaus„.

Przygotowana ona została przez młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Gimnazjalnych w Ratajach: Wiktorię Machowską, Kaspra Filuta, Patryka Bartola i Sylwię Grzymską pod kierunkiem ks. Kamila Jadczaka (katechety i wikariusza Parafii pw. NMP w Chodzieży) oraz Wojciecha Stołowskiego.

Uwspółcześniona scenicznie, poruszająca historia uczniów Chrystusa, skupiła się wokół przesłania nieustannej potrzeby przemiany sposobu postrzegania siebie i świata, a co za tym idzie stałego nawracania się, przemiany serca każdego chrześcijanina i człowieka.

Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a ks. Kamil skierował do widzów krótkie słowo przesłania o ewangelicznej postawie stałej przemiany życia człowieka. Drugą część spotkania wypełniła prelekcja salezjanina, ks. dra Jacka Brakowskiego pod hasłem „Etos katolików polskich po zakończeniu II wojny światowej„.

Mówca skupił się przede wszystkim na sytuacji geopolitycznej Polski po II wojnie światowej, niezwykle brzemiennych w skutkach przesiedleniach ludności, która dokonała się w powojennej rzeczywistości naszej Ojczyzny oraz katolików polskich, którzy stanowili powyżej 90 % całej populacji w tamtym czasie.

Wskazał na nowo powstające struktury Kościoła polskiego, bardzo poważny deficyt kapłanów polskich, których ponad 20 % zginęło podczas II wojny światowej, a nade wszystko na wielki trud budowania wspólnoty Kościoła przez całe rzesze katolików, które po wojennej zawierusze nie tylko borykały się z problemami aprowizacyjnymi czy mieszkaniowymi, ale nade wszystko przeżywały głębokie zranienie duchowe zadane im podczas wojny.

Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że pomimo tych trudności Naród Polski odnalazł w sobie siłę do podjęcia zadań, jakie wynikały z codziennego życia, jak również i dalszej walki o pełną suwerenność państwową, która naruszona była przez system komunistyczny. Ks. Brakowski podkreślił także, że wszyscy nadal powinniśmy wspólnie budować rzeczywistość wiary i patriotyzmu ku pożytkowi przyszłych pokoleń.

Spotkanie zakończyła pani Prezes Zarządu UTW Jadwiga Należyta, która zaprosiła także na kolejne spotkanie, podczas którego wystąpi ze swoim wykładem ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.


Zobacz zdjęcia z wydarzenia.