Wykład ks. prof. dra hab. Zygmunta Zielińskiego

Zapraszamy na wykład ks. prof. dra hab. Zygmunta Zielińskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – w ramach obchodów 60. lecia istnienia bydgoskiego oddziału TP KUL oraz zbliżającego się 100. lecia istnienia KUL– zaprasza na wykład ks. prof. dra hab. ZYGMUNTA ZIELIŃSKIEGO zatytułowany:

KATOLICYZM POLSKI W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH HISTORYCZNYCH – ROZBIORY – KOMUNIZM – NIEPODLEGŁOŚĆ.

Wykład odbędzie się dnia 15 maja br. (poniedziałek) o godz. 19.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej przy ulicy Grodzkiej 18.

Ksiądz Profesor jest pochodzącym z Nakła długoletnim, obecnie już emerytowanym, profesorem zwyczajnym KUL. Był członkiem Komisji Historii Najnowszej i Komisji Badań nad Polonią PAN, Komitetu Nauk Historycznych PAN okresowo w jego prezydium.

Wypromował 46 doktorów. Jest autorem ok. 850 publikacji, w tym 49 książek. Jego zainteresowania naukowe obejmują: dzieje papiestwa, historię Kościoła w XIX i XX w., kulturę i historię Niemiec, stosunki polsko-niemieckie, stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej, sytuację Kościoła w zaborze pruskim w XIX w., dzieje mniejszości niemieckiej w Polsce, dzieje prasy katolickiej i historię Kościoła w Polsce po 1944 r.