Zespół Kynoterapeutów


Magdalena Bandurska

mgr Magdalena Bandurska – absolwentka Wczesnej Edukacji z Terapią Pedagogiczną Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; logopeda; specjalista kynoterapii;

Ukończyła kursy specjalistyczne: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień), Metody Alternatywnej Komunikacji AAC (I i II stopień), terapia ręki (I i II stopień).

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz logopeda w szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.


Jacek Brakowski

 

dr Jacek Brakowski sdb –nauczyciel dyplomowany; od 2000 r. pracuje jako katecheta, nauczyciel historii i wychowawca; specjalista kynoterapii;

– szerszy biogram w zakładce „Drużynnicy Mieszka”.

 

 

 

 


Anna Dubiniec

mgr Anna Dubiniec – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie specjalność zootechnika (1995); w roku 2015 ukończyła studia podyplomowe i uzyskała uprawnienia pedagogiczne w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy; w roku 2016 ukończyła studia odyplomowe “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych” również w KPSW w Bydgoszczy;

Ukończyła kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu kynoterapii: “Kynoterapia jako metoda wspomagająca terapię i edukację dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu” (2013), “Wspomaganie edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez zajęcia z psem”; „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne” (2014); kurs kwalifikacyjny Kynoterapii / Dogoterapii (NOE Adeptus Bydgoszcz 2014); “Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno – emocjonalny dziecka” (2015); “Pies terapeutyczny od szczeniaka do seniora” (konferencja – 2015); “Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem” (III stopniowy kurs doskonalący – IWRD w Gdańsku 2016); “Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” (szkolenie I i II stopień – 2016); “Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” (ProCentrum -2016)


Barbara Dubiniec

Barbara Dubiniec – studentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu filia w Gorzowie Wielkopolskim, kierunek fizjoterapia; wolontariuszka.