Żołnierze Wyklęci – historia i współczesność

Dnia 13 marca (wtorek) o godzinie 17:00 w Domu Polskim przy ul. Grodzkiej 1 w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie pt. „Żołnierze Wyklęci – historia i współczesność”.

Spotkanie poprowadzi radna miasta Bydgoszczy – dr Grażyna Szabelska wraz z gośćmi: dr Markiem Szymaniakiem (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku), dr Przemysławem Wójtowiczem (IPN Delegatura w Bydgoszczy), Józefem Żernickim (Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Bydgoszczy) oraz ks. dr Jackiem Brakowskim, prezesem naszej fundacji, a także z członkami rodzin „Żołnierzy Wyklętych” – dr inż. Romualdem Rajsem oraz Jerzym Gadzinowskim.

Serdecznie zapraszamy!!!

Plakat Żołnierze Wyklęci